vrijdag, 8. december 2006 - 11:44

College Zuidhorn verhoogt categoriale bijstand

Zuidhorn

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft besloten de categoriale bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen voor 2007 eenmalig te verhogen van € 150 naar € 250. Het college doet dit omdat vooral deze mensen vaak extra kosten hebben. De verhoging van de bijdrage wordt betaald uit een extra bijdrage uit het Gemeentefonds.

Bij de extra uitgaven voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen moet worden gedacht aan hogere energie- en telefoonkosten en hogere ziektekostenpremies. Daarnaast kan voor de extra uitgaven worden gedacht aan een bloemetje voor een mantelzorger of een lidmaatschap van een patiënten-of belangenvereniging.

Inwoners die in 2006 al een bijdrage hebben ontvangen krijgen de bijdrage voor 2007 automatisch in het eerste kwartaal van 2007 op hun bankrekening gestort. Inwoners die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend kunnen het formulier downloaden van de website (www.zuidhorn.nl) of aanvragen bij het Zorgloket telefoonnummer 508810.

De categoriale bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2007 uitbetaald.

De categoriale bijstand is bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. De gemeentelijke regeling categoriale bijstand Chronisch Zieken/Gehandicapten en ouderen (CZGO) is in 2004 ingevoerd.De toezegging voor de extra bijdrage van € 25.000 uit het Gemeentefonds is in september van dit jaar gedaan. Het is een bijdrage voor extra uitgaven bijzondere bijstand en kosten collectieve zorgverzekeringen.
Provincie:
Tag(s):