vrijdag, 27. januari 2006 - 10:10

Commando overdracht 300- en 298-squadron

Soesterberg

Luitenant-Kolonel vlieger B.H. Hoitink heeft gistermiddag tijdens een ceremoniële plechtigheid zijn functie van commandant 300-squadron overgedragen aan Luitenant-Kolonel vlieger E.R. Ruizendaal. Aansluitend heeft Luitenant-Kolonel vlieger A.J.P. Hardenbol zijn functie van commandant 298-squadron overgedragen aan Luitenant-Kolonel Bart Hoitink. De overdrachten vonden om 15.00 uur plaats op de vliegbasis Soesterberg onder toeziend oog van het personeel van het 300- en het 298-squadron, de vliegbasis, militaire autoriteiten en genodigden.

Na een toespraak van de aangetreden commandant 300-squadron heeft de scheidende commandant van het 298-squadron een toespraak gehouden. Daarna werd het bevel over het 298-squadron overgedragen aan Luitenant-Kolonel Bart Hoitink. De plechtigheid werd afgesloten met een toespraak van de nieuwe squadroncommandant.

Luitenant-Kolonel Bart Hoitink was sinds augustus 2005 commandant van het 300-squadron. Daarvoor was hij werkzaam als Hoofd Sectie Helikopters bij de Directie Operationeel Beleid, Behoeftestelling en Plannen binnen de Defensie Staf. Luitenant-Kolonel Erik Ruizendaal is sinds begin 2003 Hoofd Operatiën van het 300-squadron.
Luitenant-Kolonel Peter Hardenbol zal per 1 februari as. een functie bij het Defensie Operatie Centrum in Den Haag gaan vervullen.

Het 300 squadron is één van de twee vliegende squadrons dat gestationeerd is op de vliegbasis Soesterberg. Het squadron is uitgerust met in totaal 17 Cougar transporthelikopters en 4 Alouette III helikopters. De hoofdtaak van de eenheid is ondersteuning verlenen aan de 11e Luchtmobiele Brigade. Zelfstandige inzet voor humanitaire hulp, vredesoperaties, nationale taken (waaronder gewondenvervoer, het bestrijden van bosbranden) behoort ook tot de mogelijkheid. Het andere vliegende squadron, het 298-squadron, is uitgerust met 11 Chinook transporthelikopters.
Provincie:
Tag(s):