maandag, 8. mei 2006 - 8:47

Computer-simulatie in de strijd tegen aids

Amsterdam

Veertig Europese topwetenschappers werken de komende drie jaar aan de bouw van een virtueel laboratorium: VIROLAB. Door inzet van computersimulatie en gridtechnologieën (koppelingen van supercomputers, databanken, en informatiesystemen) wordt het mogelijk alle relevante gegevens over hiv-resistentie uit Europa bij elkaar te brengen en te analyseren.

Het onderzoek naar het probleem van de toenemende resistentie van het hiv-virus tegen de bestaande behandelingen krijgt zo een belangrijke impuls. Het hiv-VIROLAB dient als prototype voor een virtueel laboratorium voor alle virale aandoeningen. Mutaties en immunologische reacties van virussen op behandelingen kunnen zo beter bestudeerd worden.

Het project wordt geleid door prof. dr. Peter Sloot, hoogleraar Computational Science aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA. De Europese Unie financiert het project met 3,4 miljoen in het kader van de E-Health programma (een van de zogeheten Zesde Kaderprogramma’s).
Categorie:
Tag(s):