maandag, 13. februari 2006 - 11:36

Congres over biologische producten en landbouw

Op donderdag 23 maart 2006 organiseert de provincie Zeeland in samenwerking met de Rabobank en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) het congres ‘Biologisch is Boom-ing and Business’ in het Klooster van Rilland in Rilland-Bath. Doel van het congres is het versterken van de beeldvorming van het biologische product door informatie over productie, verwer-king, verkoop en koop van biologische producten.

Via zes workshops komen verschillende invalshoeken aan bod: smaak, gezondheid, de invloed op de eigen leefomgeving, maatschap-pelijk verantwoord ondernemen, de bedrijfseconomische resul-taten en de innovatieve kracht van biologische landbouw.

Sprekers zijn onder andere Lucy van de Vijver van het Louis Bolk Instituut, Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit en Bart Jan Krouwel van de Rabobank Nederland. Het congres duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het congres is voor iedereen toe-gankelijk, die belangstelling heeft voor biologische landbouw en biologische producten. De toegang is gratis. Meer informatie op www.zeeland.nl.
Provincie:
Tag(s):