dinsdag, 7. november 2006 - 9:01

Containercontrole bij bedrijven in Groningen

Groningen

Regiopolitie Groningen start een nieuw project in het controleren van bedrijfsafvalcontainers. Hierbij worden bedrijven gecontroleerd op de naleving van de regels op het moment dat ze hun afvalstoffen afgeven aan een inzamelaar. Het doel hiervan is om na te gaan in hoeverre gevaarlijke afvalstoffen worden vermengd met bedrijfsafval.

Bedrijfsafvalcontainers worden onderschept en middels, een voor Groningen, nieuwe methode doorzocht. In Friesland blijken deze controles zeer doeltreffend.

Naast het gescheiden aanbieden van gevaarlijke afvalstoffen is het scheiden van niet-gevaarlijke afvalstoffen een steeds belangrijker aspect in de milieuwetgeving geworden. Daarnaast blijkt uit de resultaten van controles in Friesland dat 80% van de bedrijven het afval onvoldoende scheidt en/of onjuist aanbiedt.

Bedrijven worden gecontroleerd op het naleven van de regels op het moment dat zij zich van hun afval ontdoen. De te controleren containers worden door een mobiele containerkantelaar geleegd in een grote container. Vervolgens wordt de inhoud gecontroleerd door medewerkers van de milieupolitie. Er wordt gekeken of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Bij bedrijven waar de afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen niet in orde blijkt te zijn, kan proces-verbaal opgemaakt worden en/of een bestuurlijke waarschuwing worden gegeven.

Het project start vandaag in de gemeente Groningen. In samenwerking met de gemeente Groningen controleert de milieupolitie de inhoud van containers bij circa 15 bedrijven. Op basis van het resultaat wordt bekeken of deze controles ook in andere gemeenten gaan plaatsvinden. De verwachting is dat bedrijven zich meer bewust worden van een goed afvalstoffenbeheer. Hierdoor wordt er minder gevaarlijk en recyclebaar afval op onjuiste wijze afgevoerd.
Provincie:
Tag(s):