woensdag, 17. mei 2006 - 11:41

Contouren stations Stedendriehoek zichtbaar

Gelderland

Op 17 mei 2006 heeft gedeputeerde mevrouw M.H.H van Haaren van provincie Gelderland met de bestuurders A. Vos van de gemeente Voorst en R. Metz van de gemeente Apeldoorn het formele startsein gegeven voor de bouw van de vier stations in Twello, Voorst/Empe en Apeldoorn (De Maten en Osseveld).

Alle partijen zijn verheugd dat na lange studies en intensief overleg met ProRail, de Nederlandse Spoorwegen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat de dorpen Twello, Voorst/Empe en de wijken De Maten en Osseveld van Apeldoorn per 10 december 2006 door middel van de trein worden ontsloten.

De vier stations zullen zorgdragen voor een betere ontsluiting van de Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen). Het aantal inwoners in de regio Stedendriehoek groeit snel en de economische bedrijvigheid neemt toe. Alleen al de plannen voor een nieuw regionaal bedrijventerrein bij Apeldoorn, de bouw van duizenden woningen in de nieuwe wijken Zuidbroek en Zonnehoeve in Apeldoorn en Dumeco-De Veldjes in Twello zorgen voor een flinke toename van het verkeer.

Verbetering van het openbaar vervoer is volgens provincie en regiogemeenten van essentieel belang voor degenen die al gebruik maken van trein en bus als aanvulling of alternatief voor de auto.

De regiogemeenten en de provincie hebben de afgelopen jaren met betrekking tot de planvorming en de uitvoering intensief samengewerkt. Als regio hebben zij zelf het initiatief genomen en besloten de financiering geheel voor eigen rekening te nemen.

De kosten van totale project regio Stedendriehoek bedragen circa € 15 miljoen. Ongeveer eenderde van de kosten worden betaald door de gemeenten Apeldoorn en Voorst, tweederde door de provincie Gelderland.

Naast de regiogemeenten en de provincie zijn vervoerders-maatschappij BBA Veluwe, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen nauw betrokken bij het planproces en de uitvoering hiervan. Zo heeft provincie Gelderland op 6 juli 2005 een bijzonder contract met deze partijen afgesloten voor de bediening van de nieuwe stations Twello en Osseveld. Beide stations zijn gelegen aan het hoofdrailnet en vallen onder de concessie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Nederlandse Spoorwegen.

De provincie Overijssel en de gemeenten Deventer en Zutphen ondersteunen tevens het project met een financiële bijdrage.
Provincie:
Tag(s):