donderdag, 9. februari 2006 - 11:31

Controle defensiepersoneel aan de poort

Den Haag

Minister Kamp heeft opdracht gegeven bij de uitgangen van alle defensielocaties het personeel steekproefsgewijs te controleren op het ongeoorloofd meenemen van vertrouwelijke of geheime informatie. De bewindsman schrijft dit in een brief aan het voltallige personeel van het ministerie. De controle richt zich niet alleen op papieren, maar juist ook op digitale opslagmiddelen (zowel dienst als privé).

Er kan bij het verlaten van de locatie aan personeel worden gevraagd de inhoud van tassen en koffers te laten inspecteren. Iedereen moet daar op grond van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet verplicht aan meewerken. "Hoewel dergelijke controles overlast kunnen veroorzaken, reken ik op uw begrip en medewerking", schrijft Kamp. De brief van de bewindsman wordt een dezer dagen per post bij het personeel bezorgd. Alle computergebruikers bij het ministerie krijgen hem ook nog via de elektronische snelweg.

Secretaris-generaal Ton Annink stelde gistermiddag tijdens een ingelaste bijeenkomst voor alle commandanten en ondercommandanten in Den Haag dat door het slordig omgaan met informatiedragers de geloofwaardigheid van het ministerie te grabbel wordt gegooid. Hij ging er vooralsnog vanuit dat er bij de vermissing van de USB-stick geen opzet in het spel was. "De loyaliteit van de medewerkers ten opzichte van de organisatie moeten we koesteren, maar we moeten ook opletten dat we niet het slachtoffer worden van onze eigen goede bedoelingen." Nog deze maand moeten er op alle onderdelen discussiebijeenkomsten plaatsvinden die het veiligheidsbewustzijn bij het personeel vergroten en suggesties voor verbeteringen opleveren. Begin maart dient er gerapporteerd te worden aan de departementsleiding.

De commandant der strijdkrachten, generaal Berlijn, zei dat Defensie door de vermissing imagoschade oploopt en dat zo jaren van goed werk verloren gaan. Volgens hem bestaat het gevaar dat de bondgenoten het idee krijgen dat Nederland soepel met veiligheid omgaat. Hij stelde dat Nederland moeilijke missies in het buitenland kan uitvoeren mede dankzij de inlichtingen van bondgenoten. "Als wij zo onzorgvuldig met informatie omgaan, droogt die bron op."
Provincie:
Tag(s):