donderdag, 27. juli 2006 - 17:46

Controle op wateronttrekking

twente

De politie Twente heeft op woensdag 26 juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur vanuit de lucht gecontroleerd op het verbod op oppervlakte- en grondwateronttrekking. Dit deed de politie in samenwerking met de dienst luchtvaartpolitie van de KLPD. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Zolang het droog blijft, zullen de controles worden uitgevoerd zowel vanuit de lucht als op de grond.

Met ingang van 28 juli 2006 is een wateronttrekkingsverbod ingesteld voor 14 van de 20 stroomgebieden binnen Twente. De waterstand in diverse watergangen is zodanig gedaald dat er nauwelijks of geen water meer wordt afgevoerd.
De maatregel houdt in dat het verboden is:
  • om oppervlaktewater te onttrekken voor de
    beregening van alle gewassen;
    • om oppervlaktewater te onttrekken voor de beregening van gras (inclusief sport- en recreatieterreinen).
Provincie:
Tag(s):