woensdag, 6. december 2006 - 11:33

Controle van bijgebouwen bij recreatiewoningen

Winterswijk

Op 19 maart 2002 is het beleid ten aanzien van bijgebouwen bij recreatiewoningen gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk geworden dat er één bijgebouw bij de betreffende recreatiewoning wordt gebouwd. Voor het bouwen van een bijgebouw is echter wel een vergunning vereist.

Op dinsdag 12 december gaat de afdeling Handhaving alle bijgebouwen bij recreatiewoningen controleren. Er wordt gestart met controles aan de Meekertweg en de Kattenbergweg.

Vóór 2002 was het niet mogelijk om bijgebouwen te bouwen bij recreatiewoningen. In 2002 is het beleid ten aanzien van bijgebouwen bij recreatiewoningen echter gewijzigd. Het is sindsdien wél mogelijk om een bijgebouw bij een recreatiewoning te bouwen.

Onder bijgebouwen worden onder andere verstaan tuinhuizen, schuren en bergingen. Aan het bouwen van een recreatiewoning zijn echter wel een aantal voorschriften verbonden. Zo mag het bijgebouw niet groter zijn dan 9 m2 en niet hoger dan 3 meter. Tevens mag er maar één vrijstaand bijgebouw worden geplaatst per recreatiewoning. Daarnaast is voor het bouwen van een bijgebouw een vergunning nodig.

Veel eigenaren van recreatiewoningen hebben inmiddels een bouwvergunning aangevraagd voor hun bijgebouw. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de gebouwde bijgebouwen bij de recreatiewoningen, wordt op 12 december 2006 door de toezichthouders van de afdeling Handhaving een controle uitgevoerd.

Tijdens deze controle wordt gekeken hoe de situatie ter plekke is. Er wordt gecontroleerd of er bijgebouwen gebouwd zijn bij de desbetreffende recreatiewoningen en of deze voldoen aan de bovengenoemde voorschriften. Indien er geen bouwvergunning is aangevraagd voor het betreffende bijgebouw, maar het bijgebouw wel binnen de bovenstaande afmetingen valt, kan er alsnog een vergunning worden afgegeven. Tijdens deze controle wordt niet gecontroleerd of er sprake is van permanente bewoning van recreatiewoningen.

Om nauwkeurig te kunnen vaststellen hoe de situatie is, zal een toezichthouder van de afdeling Handhaving indien nodig de percelen betreden en/of een overzichtsfoto maken. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld, om de privacy zoveel mogelijk te waarborgen. Tevens wordt geprobeerd de eventuele overlast tot het minimale te beperken.
Provincie:
Tag(s):