dinsdag, 4. april 2006 - 9:45

Controles kievitseizoeken

In totaal werden dit jaar, tot 1 april, 240 personen gecontroleerd op het kievitseizoeken in de provincie. Acht zoekers werden bekeurd, omdat zij niet in het bezit waren van een nazorgpas.

Er werd gecontroleerd door de toezichtkringen Noordwest, Noordoost, Midden Fryslân, Zuidwest en Zuidoost, evenals door de teams Heerenveen, Joure/Lemmer, Stellingwerf en Snits en Wymbrits. Er werd 101 uur besteed aan de controles.
Provincie:
Tag(s):