dinsdag, 14. november 2006 - 15:12

Controles op fraude in Zeeuwse haven

Vlissingen/Terneuzen

Bij bedrijven in de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen vinden de komende maanden controles plaats op allerlei vormen van fraude. Het gaat om illegale arbeid, zwart werk en uitkeringsfraude.

Daarnaast wordt opgetreden tegen criminele activiteiten zoals export van gestolen auto’s. Verder zijn er vermoedens van illegale huisvesting en riskante opslag van gevaarlijke stoffen.

Een fraudeteam houdt de controles bij uiteenlopende bedrijven in de havens: van eenmanszaak tot petrochemisch bedrijf. Het team bestaat uit de regiopolitie Zeeland, de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. De vermoedens van fraude komen uit eerdere controles van de afzonderlijke diensten. Besloten is nu samen op te treden; de ervaring leert dat malafide bedrijven vaak meerdere wetten tegelijk overtreden.

Het fraudeteam bekijkt verder of internationale veiligheidswetten worden nageleefd in de betrokken havengebieden en in de kanaalzone Terneuzen-Gent. Bedrijven in die gebieden moeten zorgen voor toegangscontrole en vaststelling van de identiteit van werknemers en bezoekers.

De fraude wordt fors aangepakt om oneerlijke concurrentie te bestrijden. Bonafide bedrijven hebben last van concurrenten die gebruik maken van goedkope illegale werknemers, belasting en premies ontduiken en mensen met een uitkering aan het werk zetten.

Aan het fraudeteam worden zonodig andere diensten toegevoegd: de gemeenten Borsele, Vlissingen en Terneuzen, de Koninklijke Marechaussee, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Het team is tot de zomer van 2007 actief.
Provincie:
Tag(s):