donderdag, 20. juli 2006 - 8:57

Controleurs op pad voor vijf belastingen

Harderwijk

De gemeente Harderwijk houdt de komende drie maanden een grote controle op allerlei gemeentelijke belastingen. Er wordt gekeken of alle belastingplichtigen inderdaad een aanslag ontvangen ? Daarnaast wordt onderzocht of deze aanslag wel gebaseerd op de juiste gegevens?

Het ingeschakelde bureau ATMP heeft opdracht voor de controle op de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de forensenbelasting, de reclamebelasting en de precario-belasting.

De controles beginnen volgende week. Zowel burgers als bedrijven kunnen controle verwachten. Het is niet uit te sluiten dat bedrijven meer dan eenmaal worden bezocht.

Controle van tijd tot tijd is nodig, vindt het gemeentebestuur, om mankerende gegevens en ingeslopen onjuistheden in beeld te krijgen. Manco’s leiden tot rechtsongelijkheid omdat de een wel wordt aangeslagen en een ander niet of niet volledig.

Afgezien daarvan loopt de gemeente natuurlijk ook inkomsten mis, naar schatting jaarlijks zo’n 37.000 euro ofwel 7 procent van de inkomsten op deze belastingen. Het up-to-date maken van belastingplichtigen en belastingplichtige objecten (reclames, bedden, terrassen, huisjes) werkt de komende jaren door. De hondenbelasting blijft het controlebureau vier jaar achtereen nalopen.

Gemeenten halen ruwweg 20 procent van hun inkomsten uit diverse plaatselijke belastingen. Hele bekende zijn de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing. De meest besproken belasting blijft de hondenbelasting. Veel minder bekend is de precariobelasting die gemeenten innen voor het gebruik van gemeentegrond voor o.a. terrassen, uitstallingen, reclameborden en bouwcontainers. Reclamebelasting wordt geheven over gevel- en andere reclame langs de openbare weg.

Gemeenten als Harderwijk bieden ook aan bezoekers van buiten nogal wat faciliteiten. Niet-ingezetenen zijn daaraan gedurende hun verblijf in Harderwijk en Hierden een bijdrage verschuldigd: de toeristenbelasting. Toeristen betalen via hotel, camping e.d. een klein bedrag per overnachting of bezoek. Hun totale bijdrage is momenteel 106.000 euro per jaar.

Forensenbelasting is verschuldigd door niet-Harderwijkers die in onze gemeente langer dan 90 dagen per jaar beschikken over een gemeubileerde woning. Ook deze tegenhanger van de toeristenbelasting brengt 106.000 euro binnen.
Provincie:
Tag(s):