donderdag, 14. december 2006 - 10:48

Convenant aanpak thuistelers hennep

Groningen

Op woensdag 13 december 2006 is het convenant Aanpak thuistelers hennep ondertekend. Met de ondertekening van het convenant worden afspraken vastgelegd tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het ontmantelen van hennepkwekerijen. Het convenant is geldig in het district Groningen/Haren. Het aanpakken van thuistelers is gericht op het vergroten van de veiligheid.

In het convenant staan concrete afspraken beschreven, waardoor de betrokken partijen hun krachten kunnen bundelen. Deze afstemming leidt tot een effectievere aanpak van hennepteelt. Doel van de samenwerking is het nemen van preventieve en repressieve maatregelen.

De volgende partijen hebben het convenant ondertekend:

• Gemeente Groningen
• Gemeente Haren
• Regiopolitie Groningen, district Groningen/Haren
• Openbaar Ministerie
• UWV
• Belastingdienst
• Essent
• Woningcorporaties

Ronald Zwarter, districtchef Groningen/Haren, heeft namens de politie zijn handtekening gezet. De teelt van hennep is strafbaar en levert bovendien vaak onveilige situaties op. Een integrale aanpak moet het telen van hennep ontmoedigen. Daarom wordt bij de ondertekening de aandacht gevestigd op de gevaren van illegale hennepkwekerijen.

Het exploiteren van een hennepkwekerij veroorzaakt (stank)overlast en levert brandgevaar op, soms met dramatische gevolgen voor de omgeving. Bovendien gaat de exploitatie van een hennepkwekerij vaak gepaard met diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude.
Provincie:
Tag(s):