woensdag, 8. maart 2006 - 15:01

Convenant Gegevensuitwisseling Flevoland-Noord

Het Openbaar Ministerie, de politie en diverse zorginstellingen in Flevoland-Noord hebben woensdag een convenant getekend over het uitwisselen van gegevens. Dit convenant verbetert de samenwerking. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Dit convenant regelt de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie (OM) en Politie Flevoland-Noord enerzijds en de Hulpverleningsdienst Flevoland, Meerkanten GGz flevo-veluwe en Stichting IJsselmeerziekenhuizen anderzijds. Het is géén verruiming van het beroepsgeheim, maar het regelt of - en zo ja hoe - gegevens tussen politie en het OM enerzijds en deze zorginstellingen anderzijds worden uitgewisseld. Doel blijft de inwoners van Flevoland zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Contactpersonen

De belangrijkste maatregel is de benoeming van speciaal opgeleide contactpersonen. Elke convenantpartner heeft een contactpersoon die de informatieverzoeken afhandelt. Hierdoor wordt voorkomen dat andere medewerkers binnen de zorginstellingen benaderd worden door de politie. Bovendien bevordert dit de eenduidigheid. Deze contactpersonen komen regelmatig bij elkaar om de samenwerking te bespreken en om de wederzijdse deskundigheid te bevorderen.

Onderling begrip

De wensen van politie, OM en zorginstellingen verschillen soms. Zo wil de politie graag meer weten over een patiënt en stuit dan op het medisch beroepsgeheim. Zorginstellingen willen graag weten waarom een patiënt verdachte is en bewaakt moet worden en lopen op tegen het beroepsgeheim van de politie. Dit kan tot onderling onbegrip leiden. Dit convenant maakt daarom helder wie wanneer over welke informatie mag beschikken. Daarnaast geeft het inzicht in de (on)mogelijkheden van de diverse organisaties. Hierdoor is het onderlinge begrip groter en de samenwerking beter. Dit komt uiteindelijk de inwoners van Flevoland ten goede.

Respect

Een dergelijk convenant is eind 2004 al in Almere afgesloten. Uit evaluaties met de betrokken organisaties daar blijkt de goede werking van dit convenant. In goed overleg tussen de zorginstellingen en de politie en/of het OM zijn diverse casussen met respect voor elkaars bevoegdheden, mogelijkheden en onmogelijkheden behandeld. De medewerkers van de verschillende organisaties weten de interne contactpersoon goed te vinden. Het is de bedoeling dat deze werkwijze nu in Noord overgenomen wordt.
Provincie:
Tag(s):