donderdag, 14. december 2006 - 9:16

Convenant investeringsprogramma Flevoland-Almere

Almere

Met de ondertekening van een convenant door commissaris der koningin Michel Jager en burgemeester Annemarie Jorritsma is het project Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA) van start gegaan. Provincie en gemeente gaan gezamenlijk de komende 10 tot 15 jaar het programma van in totaal 100 miljoen uitvoeren. De deelname van andere partijen moet uiteindelijk leiden tot een investering van een veelvoud van dit bedrag.

De langjarige samenwerking richt zich op economische structuur, hoger- en middelbaar beroepsonderwijs, blauwgroene structuur en maatschappelijke voorzieningen. Gemeente en provincie zijn het al eens geworden over de bestemming van de eerste 10 miljoen euro van de kwaliteitsinvestering.

De eerste 10 miljoen euro wordt besteed aan vier projecten:
1. Kennisstad Almere (informatie- en communicatietechnologie),
2. International New Town Institute (kenniscentrum nieuwe steden),
3. Themapark Public Health & Preventie (met MBO- en HBO-opleidingen) en
4. Breedband voor iedereen (op toekomst gerichte informatie-infrastructuur)

Kennisstad Almere
Almere manifesteert zich als koploper in de informatie- en communicatietechnologie en wil dit blijven doen. Stichting Almere Kennisstad (AKS) is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische diensten in Almere. Het bedrijfsplan 2006 – 2010 van AKS, ‘Blijven innoveren en leren’, is een goede basis voor voortzetting van de aanjaagfunctie. In deze periode functioneert een programmabureau dat jaarlijks 4 tot 6 ICT-projecten van formaat van de grond tilt. Stichting Kennisstad Almere bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties.

International New Town Institute
Vanaf 1 januari 2008 moet het International New Town Institute (INTI) in Almere zijn gevestigd. Het INTI is hét kenniscentrum voor ontwerpers, onderzoekers, bestuurders en burgers die alles willen weten over nieuwe steden. Het International New Town Institute (INTI) is een initiatief van de Universiteiten van Amsterdam en Delft, Hogeschool van Amsterdam, Nieuwland Erfgoedcentrum en Bibliotheek Almere. Samen met Stichting Han Lammers Leerstoel bundelen zij de krachten om een kenniscentrum van internationale betekenis te realiseren.

Themapark Public Health & Preventie
In 2009 moet in Almere het Themapark Public Health & Preventie zijn poorten openen. Dit themapark biedt onderdak aan MBO- en HBO-opleidingen op het gebied van lifestyle, gezondheidspreventie en aanverwante vakgebieden. Onderwijs en vernieuwend onderzoek gaan hand in hand. De realisatie van het Themapark Public Health & Preventie heeft een breed draagvlak. Partners zijn het Regionaal Opleidingencentrum Flevoland, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, ArboUnie, Hulpverleningsdienst Flevoland (GGD) en Fortis.

Breedband voor iedereen
In 2012 moet Almere beschikken over een vrijwel stadsdekkende breedbandinfrastructuur. Het ‘verglazen’ van Almere versterkt de concurrentiepositie van de stad en trekt nieuwe bedrijvigheid aan. Woningbouwcorporaties en particuliere ondernemers zijn de hoofdinvesteerders in de nieuwe glasvezelnetten. De gemeente Almere en de provincie Flevoland zijn mede-investeerders.
Provincie:
Tag(s):