woensdag, 1. november 2006 - 22:38

Convenant Veilig Uitgaan na 'ambulance-incident'

Vlaardingen

Burgemeester Bruinsma van de gemeente Vlaardingen wil op korte termijn een convenant Veilig Uitgaan afsluiten tussen horecaondernemers, politie Rotterdam-Rijnmond en het Openbaar Ministerie. In dit convenant komen afspraken te staan om het uitgaansklimaat in Vlaardingen te verbeteren.

Deze en andere aanbevelingen volgen uit het onderzoek naar het incident tussen ambulancemedewerkers, politie en uitgaanspubliek aan de Westhavenkade op 1 oktober jl, waar Burgemeester Bruinsma opdracht toe had gegeven.

Het onderzoek wees uit dat de aanleiding voor de gewelddadigheden een vechtpartij was tussen twee groepen jongeren in het centrum van Vlaardingen. Er waren geen signalen die konden wijzen op een dergelijke uitbarsting van dit geweld tussen deze jongeren. De gewelddadigheden waren zeer ernstig. Door de dreigende situatie heeft het ambulancepersoneel, dat toevallig ter plaatse was, meer dan een half uur moeten wachten voordat ze een slachtoffer van de vechtpartij konden behandelen en vervoeren naar een ziekenhuis. Tijdens het incident liep het geweld tegen de politie zo op dat assistentie ingeroepen moest worden. Vastgesteld is dat zeer veel geweld tegen en ook door de politie is gebruikt. Een rapportage over het geweld door de politie wordt voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. De officier van Justitie moet oordelen of sprake is geweest van excessief geweld door de politie.

Naast het convenant Veilig Uitgaan heeft de burgemeester ook nog andere aanbevelingen gedaan. Zo wil de burgemeester met de horecaondernemers uit het centrumgebied afspraken maken over hun rol om escalatie van incidenten te voorkomen. Ook zal in de eerstvolgende aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een bevoegdheid worden opgenomen om het gebruik van glas in bepaalde openbare gebieden te verbieden. Verder doet de burgemeester de aanbeveling aan de politie de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij de inzet van politiemensen in burger. Dit kan, zoals bij dit incident, namelijk tot misverstanden leiden. Een andere aanbeveling is dat in de toekomst voor of gelijk na een ernstig incident, overleg moet plaatsvinden tussen de politie en gemeente over de woordvoering. Want door een incorrectheid in de berichtgeving door de politie kreeg het incident mogelijk meer aandacht van de media dan anders het geval zou zijn geweest.
Verder is de burgemeester naar aanleiding van het onderzoek bevestigd in zijn opstelling dat de Mobiele Eenheid alleen ingezet mag worden nadat hier toestemming voor is gegeven door de (loco)burgemeester.
Provincie:
Tag(s):