dinsdag, 9. mei 2006 - 16:11

Convenant verdroging in Drentse Aa-dal

Groningen

Maandag hebben elf partijen op het provinciehuis van Groningen het "Tussenconvenant Gorecht-West" ondertekend. In het convenant staat dat het Waterbedrijf Groningen de grondwaterwinning in De Punt gaat beperken tot maximaal 4 miljard liter per jaar om verdroging van de natuur in het Drentse Aa-gebied tegen te gaan.

Daarnaast starten de convenantpartners een onderzoek naar mogelijkheden om de grondwaterwinning in De Punt op termijn nog verder te beperken en het winnen van oppervlaktewater uit de Drentse Aa te verbeteren. Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn. De uitkomsten moeten dan leiden tot definitieve afspraken over de waterwinning in De Punt.

Sinds jaar en dag wordt een deel van het Groningse drinkwater gewonnen in het dal van de Drentse Aa. Jaarlijks pompt het waterbedrijf hier bijna zeven miljard liter water uit de Drentse Aa en zo'n vijf miljard liter water uit de grond om - tegen een relatief lage prijs - kwalitatief hoogwaardig drinkwater te maken. Dit grondwater is daarmee niet meer beschikbaar voor de natuur in het Drentsche Aa-dal, wat de zogenaamde verdroging veroorzaakt. Dat houdt in dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuur beperkt zijn.

Eind 2005 is de discussie over de drinkwaterwinning in het Drentse Aa-dal in een stroomversnelling gekomen, omdat het Waterbedrijf Groningen van plan was te investeren in hun pompstation De Punt. Het bedrijf wil dit zó doen dat waterwinning en natuurontwikkeling in het gebied samengaan zonder negatieve effecten van de één op de ander.
Provincie:
Tag(s):