maandag, 4. september 2006 - 13:30

Convenant voor respectvolle ruiming van graven

Apeldoorn

Op 7 september 2006 sluit de gemeente Apeldoorn met het Comité van Waakzaamheid uit Leusden een overeenkomst, waarmee het ruimen van graven en het bijzetten van de overblijfselen van de overledenen op een meer respectvolle en piëteitsvolle wijze dan tot nu toe worden geregeld.

Het Comité van Waakzaamheid (kortweg CVW-Leusden) is enkele jaren geleden opgericht. Aanleiding was de constatering dat er op veel Nederlandse begraafplaatsen op dit gebied structureel nog veel te verbeteren is.

Het voornaamste uitgangspunt van het convenant is het gebruik van de huidige knekelput te vervangen door een “Algemeen Verzamelgraf�, waarin de overblijfselen der overledenen met gebruikmaken van een knekeldoos of lijkhoes uiterst piëteitsvol zullen worden bijgezet.

De gemeente Apeldoorn onderschrijft het convenant, omdat zij met de hierin vastgelegde punten ook op dit gebied een kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke dienstverlening kan bewerkstelligen. Daarnaast biedt het convenant duidelijk aan betrokken uitvoerenden.

Na vele jaren is de gemeente voornemens om op 1 oktober 2006 op de begraafplaats Soerenseweg weer te beginnen met het ruimen van graven. Het gaat hierbij om graven waarvan de eigenaar of rechthebbende is verhuisd zonder een adreswijziging aan de gemeente door te geven of waarvan de eigenaar is overleden en nabestaanden het grafrecht niet hebben aangevraagd. Na verloop van tijd worden de geruimde graven uitgegeven als nieuwe graven.

Het eigendomsrecht van graven vervalt aan de gemeente als zij de eigenaar niet meer kan traceren. Hetzelfde geldt als een jaar na het overlijden van de eigenaar belanghebbenden het eigendomsrecht niet hebben laten overschrijven.
Provincie:
Tag(s):