vrijdag, 22. september 2006 - 0:22

Corporaties en Gemeente trekken samen op

Enschede

De gemeente Enschede en de woningcorporaties De Woonplaats, Ons Huis en Domijn tekenden een overeenkomst met duidelijke afspraken om samen meer vaart te maken bij de verdere ontwikkeling van de Lipperkerkstraat. De overeenkomst leidt tot de oprichting van een nieuwe Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM), waarin bovengenoemde woningcorporaties zitting nemen.

Met de doorstart van de Neighbourhood Corporation Enschede (NCE) naar de nieuwe Wijkontwikkelingsmaatschappij gaan de drie woningcorporaties en de gemeente met ingang van 1 januari 2007 de volgende fase in. Ter voorbereiding wordt nog dit jaar een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de Lipperkerkstraat. Vervolgens wordt, aan de hand van deze visie, gekeken op welke praktische manier de gemeente, de WOM en andere partners via deelprojecten verder kunnen investeren in het leefklimaat van de Lipperkerkstraat en daaraan grenzende wijken Velve-Lindenhof en De Bothoven. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen van bouwlocaties, het opwaarderen van de openbare ruimte, het realiseren van een brede school en het voortzetten van de ondersteuning bij particuliere pandverbetering.

Met De Woonplaats en Ons Huis werkte de gemeente Enschede al samen in de NCE. Een samenwerkingsverband dat panden aankocht, die werden gezien als een obstakel voor de leefbaarheid in de straat. Deze panden werden vervolgens beheerd en opgeknapt. De inzet van de NCE leidde in combinatie met handhavingsancties van de gemeente, politie, wijkraden en andere partners tot minder overlast en verloedering.

In een aantal jaren wordt de Lipperkerkstraat op deze manier weer een aantrekkelijke, veelkleurige aanloopstraat voor de twee woonwijken naar de binnenstad, met een goede mix van economische, culturele en woon-functies.
Provincie:
Tag(s):