woensdag, 1. maart 2006 - 9:45

Criminaliteit gedaald, onveiligheidsgevoel gestegen

Utrecht

In 2005 is in Utrecht de geregistreerde criminaliteit gedaald met 5%. In vergelijking met 2001 is het aantal aangiften met 34% afgenomen. Deze daling komt vooral door een daling van het aantal vermogensdelicten en het aantal autokraken. Zo nam het aantal aangiften van roof zeer stevig af en namen inbraak uit bedrijven en diefstal van auto’s fors af. Het aantal aangiften van geweld is in 2005 enigszins gedaald.

Het aantal incidenten van vandalisme steeg wel fors. Ook was er afgelopen jaar meer geregistreerde jongerenoverlast. Ondanks de dalende criminaliteit steeg het aantal Utrechters dat zich onveilig voelt tot 62%, dit was 54%. Nader onderzoek leert dat niet zozeer de feitelijke criminaliteit, maar vooral het gevoel van dreiging dat men ervaart hierop van invloed is.

Dit zijn enkele conclusies uit de notitie Utrechtse Veiligheidscijfers en achtergronden 2005, een rapport van de gemeente Utrecht. Tegelijk met deze cijfers zijn in de vorm van de Veiligheidsagenda 2006-2010 de stand van zaken in het veiligheidsbeleid en de opgaven voor de komende jaren vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):