donderdag, 21. december 2006 - 19:54

Criminaliteit regio Haaglanden blijft dalen

Den Haag

De cijfers over de eerste negen maanden van 2006 laten opnieuw een daling van het aantal aangiften zien in de regio Haaglanden. In de periode van januari tot en met september 2005 werden 54.701 misdrijven bij de politie aangegeven. In dezelfde periode van dit jaar waren er 51.048 aangiften. Een daling met 7 %. Dit maakte de politie Haaglanden vandaag bekend.

De daling van de criminaliteit was verschillend per delict. Er waren minder vernielingen aan fietsen en van diefstal uit auto. Het aantal aangiften van mishandelingen in Haaglanden bleef daarentegen vrijwel gelijk..

Behalve verschillen per delictsoort, waren er ook grote verschillen per gemeente. In Zoetermeer, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar was er een toename van het aantal aangiften, terwijl in Den Haag, Westland en Rijswijk sprake was van een daling. Opvallende cijfers in de regio Haaglanden waren een daling van het aantal diefstalen uit auto’s in Delft met maar liefst 44%. Het aantal geregistreerde straatroven in Zoetermeer daalde met 50 % terwijl het aantal woninginbraken in het Westland met 16% daalde.

De website hoe veilig is mijn wijk is bedoeld om de objectieve veiligheid per buurt in kaart te brengen. Op 19 april 2006 ging de website de lucht in. Op de site kan de burger met een simpele muisklik gedetailleerd zien hoe het staat met de misdaad in zijn of haar buurt. Per gemeente, stadsdeel, wijk en zelfs per buurt zijn de aantallen aangiften te zien van veelvoorkomende criminaliteit. Het gaat om twaalf verschillende delicten. Vooral diefstallen (fiets, bromfiets, auto, uit woning, winkel, bedrijf of uit de auto), maar ook bedreiging, mishandeling, beroving, zakkenrollerij en vernielingen. De site geeft niet alleen feiten over de misdaad, maar ook tips voor preventie en verwijzingen naar andere interessante informatie. Politie Haaglanden actualiseert voortaan elk kwartaal de site.
Provincie:
Tag(s):