maandag, 10. april 2006 - 11:59

Crisisbeheersing tijdens slechtweerweekend

Het evaluatierapport van de crisis-beheersing tijdens het slechtweer-weekeinde van 25 en 26 november 2005 is gereed. Uit de evaluatie blijkt dat de Zeeuwse rampenbestrijdings-organisaties goed op elkaar zijn ingespeeld en adequaat op de gebeurtenissen hebben gereageerd. Uit het rapport komt een aantal verbeterpunten naar voren.

Het bestuur van de veiligheidsregio io is gevraagd om deze punten aan te pakken. Het rapport is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de begeleidings-commissie de heer L.J.M. Verdult.

Over de gehele linie functioneert de Zeeuwse rampen-bestrijdingsorganisatie naar behoren. Dit is mede te verklaren door de ervaring en kennis die de afgelopen jaren is opgedaan met verschillende rampenoefeningen. Men kent elkaar en weet elkaar snel te vinden. De informatieoverdracht tussen de verschillende overleggen verliep goed, net als de gecoördineerde voorlichting richting de inwoners vanuit het Provinciehuis.

Elk incident levert nieuwe inzichten en verbeterpunten op, in de evaluatie worden voorstellen gedaan waarmee de rampen-bestrijdingsorganisatie kan worden verbeterd. Concrete punten voor een betere voorbereiding op een dergelijke calamiteit zijn: voorlichting richting inwoners, het beter in kaart brengen van hulpmiddelen (zoals aggregaten en pompen) en heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met name tijdens de alarmerings- en opschalingsfase is het belangrijk dat de operationele leiding en de bestuurlijke leiding elkaar goed op de hoogte brengen van de situatie.

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2005 zorgden hevige sneeuwval en stromachtig weer voor stroomstoringen in de gemeenten Reimerswaal en Hulst. Ook waren de A58 en de spoorlijn ter hoogte van de gemeente Reimerswaal tot zater-dagmiddag voor verkeer in beide richtingen afgesloten. In andere delen van Nederland, oa in Haaksbergen, kregen regio’s ook te maken met de gevolgen van het slechte weer.
Provincie:
Tag(s):