donderdag, 4. mei 2006 - 8:59

CSI in Maastricht

Maastricht

Wie steevast bij een aflevering van CSI Miami op het puntje van zijn stoel zit, kan in februari 2007 in Maastricht terecht voor de Masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging. Van de oorzaken van criminaliteit tot hoe strafrechtelijk bewijs verzameld wordt en een juridische en ethische context: de multidisciplinaire opleiding belicht misdaad en strafrechtspleging op een zo volledig mogelijke manier.

Het programma combineert rechtswetenschappen, criminologie en psychologie met ingrediënten uit de Life Sciences als dna- en sporenonderzoek.

Deze brede blik maakt de opleiding uniek in Nederland. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een tweede forensisch onderzoeksinstituut in Maastricht.

Studenten die zich interesseren voor alle vormen van bestudering van recht, op basis van niet-juridische disciplines en forensische aspecten van het strafrecht, vormen de doelgroep van de nieuwe Masteropleiding. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht is initiatiefnemer. Betrokken vakgebieden zijn bijvoorbeeld Rechtspsychologie, waarvoor prof. dr. Peter van Koppen met het project ‘Gerede twijfel’ een stevige naam vestigde in Maastricht.

Ook criminologie, forensische psychopathologie, forensische accountancy en forensische geneeskunde komen ruim aan bod. Op dit moment is er in Nederland nog geen complete forensische opleiding voor beroepsbeoefenaren in de strafrechtketen (zoals rechters, advocaten en rechtspsychologen).

Het forensisch instituut, dat naar verwachting in de nabije toekomst in Maastricht onder UM-vlag van start gaat, voorziet ook in een behoefte. De belangstelling voor kwalitatief hoogwaardig forensisch onderzoek neemt toe, evenals de behoefte aan ‘evidence based’ opsporings-technieken als gevolg van ‘innovatie’ in de criminele circuits.

Op dit moment komen alle gevallen, die bij justitie onder handen zijn, automatisch bij het NFI in Rijswijk terecht. In de toekomst zou men ook in Maastricht terecht kunnen.

Het forensisch instituut in Maastricht zou zich richten op onderzoek, onderwijs en dienstverlening en zodoende een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de forensische wetenschappen.

De Universiteit Maastricht is een uitgelezen vestigingsplaats voor een forensisch centrum, gericht op Europese strafvervolging en opsporing van bewijsmateriaal. Ook criminaliteit gaat immers steeds meer over grenzen heen. De UM beschikt over praktisch alle disciplines die een forensisch instituut in huis dient te hebben. Door deze krachten te bundelen en samenwerking te zoeken met externe academische en commerciële partners (waaronder het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt, het École de Criminologie Jean Constant van de Universiteit Luik en het Alma-grid laboratorium, waar onder andere genomicsonderzoek plaatsvindt), gaat het forensisch instituut zich ontwikkelen tot een sterke speler op deze Europese markt.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid timmert momenteel ook op een ander vlak aan de weg: in september start een Engelstalige variant van de European Law School, die momenteel al in het Nederlands wordt aangeboden. Deze bachelor neemt niet het nationaal recht als uitgangspunt, maar het Ius Commune Europees recht. Studenten vergaren niet alleen kennis, maar krijgen ook een ‘Europese attitude’ bijgebracht. Op 7 juni presenteert de opleiding zich op de UM-open dag voor late beslissers.
Provincie:
Tag(s):