donderdag, 20. juli 2006 - 17:59

CSI's speuren naar sporen

Tilburg

De politie Midden en West-Brabant zet sinds kort zes extra specialisten in, die zich uitsluitend bezighouden met forensisch onderzoek na gepleegde inbraken. Met deze uitbreiding wordt bij vrijwel elke woning- of bedrijfsinbraak in de regio direct sporenonderzoek uitgevoerd. Het gaat dan om onder meer DNA, vingerafdrukken en voetsporen.

Tot dusver verrichtten forensisch rechercheurs onderzoek op een breed terrein. Moesten er keuzes gemaakt worden, dan kwam het sporenonderzoek bij de ‘kleinere’ inbraken nog wel eens in het gedrang. Hierdoor gingen soms kostbare sporen na woning- of bedrijfsinbraken verloren. Met de komst van deze assistenten technisch rechercheur is dat nu verleden tijd. In het merendeel van de gevallen kunnen nu de sporen na een gepleegde inbraak worden veilig gesteld.
Provincie:
Tag(s):