vrijdag, 17. februari 2006 - 12:05

Culturele biografie op website

Maastricht

Donderdag werd de website zichtopmaastricht.nl officieel in gebruik genomen. De site is een eerste zichtbaar resultaat van de culturele biografie van Maastricht die vanaf vandaag verder gaat onder de naam ‘Zicht op Maastricht, biografie van een stad’. Op de site treffen bezoekers twee multimediaal in meerdere lagen uitgewerkte items aan: Sint Servaas en Petrus Regout.

In de loop van 2006 volgen nog zo’n 40 onderwerpen die volgens eenzelfde concept worden uitgewerkt. Naast de twee items treffen de bezoekers op de site ook het programma aan van de culturele manifestatie ‘Sphinx, plaats van herinnering’ en wordt een oproep gedaan aan de bevolking om actief bij te dragen aan de geschiedschrijving van Maastricht.

‘Zicht op Maastricht, biografie van een stad’ is een totaal nieuwe manier om naar de geschiedenis van de stad te kijken en op een aantrekkelijke manier aan het publiek aan te bieden. Het uitgangspunt is steeds de actuele betekenis van historische plekken, voorwerpen en gebeurtenissen. Waarbij ‘het verhaal‘ de manier is om de geschiedenis in zijn onderlinge samenhang te tonen. Deze ‘verhalen’ worden op twee manieren verteld:

Ten eerste is er www.zichtopmaastricht.nl. Dit is het begin van een groeiende internet-site over de geschiedenis van Maastricht, die op initiatief van de gemeente en in nauwe samenwerking met de Maastrichtse erfgoedinstellingen wordt ontwikkeld. Internet is een medium dat zich bij uitstek leent voor het op multimediale wijze vertellen van verhalen.

Het biedt bovendien de mogelijkheid om ook inwoners van de stad hun geschiedenisverhaal toe te laten voegen aan de biografie van de stad. En zonder de verhalen van de inwoners van Maastricht is de biografie niet compleet. De digitale biografie moet verder de inwoners en bezoekers van Maastricht ook prikkelen de musea, archieven, exposities en historische plekken zelf te bezoeken.

Ten tweede worden de verhalen verteld door middel van culturele manifestaties. Voor 2006 staat een eerste manifestatie gepland waarbij De Sphinx centraal staat. Op 31 december 2006 sluit De Sphinx namelijk zijn fabriekspoorten. Na 170 jaar valt hiermee de aardewerkproductie aan de Boschstraat stil.

Het Sphinxterrein wordt daarmee een plaats van herinnering. Om deze actuele reden is voor De Sphinx gekozen als centrale thema voor de eerste manifestatie. Aan de manifestatie nemen tal van culturele instellingen in Maastricht deel. Het programma bestaat uit verschillende exposities, rondleidingen, film, toneel en publicaties en is terug te vinden op www.zichtopmaastricht.nl.

‘Zicht op Maastricht, biografie van een stad’ is een initiatief van de Gemeente Maastricht.
Provincie:
Tag(s):