donderdag, 14. september 2006 - 11:52

Culturele stichting voor Martinikerk

Sneek

De officiële oprichtingsvergadering van de Stichting Culturele Evenementen Martinikerk vindt maandagmiddag 18 september plaats in de Martinikerk. De oprichtingsakte wordt tijdens die bijeenkomst gepasseerd door notaris K.M. Rientjes.

De gemeenteraad van Sneek heeft eerder al besloten een jaarlijks bedrag van 25.000 euro beschikbaar te stellen, als bijdrage in de kosten van de realisering van de plannen. De stichting heeft als doel de culturele functie van de Martinikerk te versterken, door middel van concerten, tentoonstellingen en andere culturele evenementen. Commerciële activiteiten zoals recepties of congressen vallen niet onder het werkterrein van de nieuwe stichting, die blijven het domein van de kerkvoogdij.

Bij de oprichtingsvergadering zullen aanwezig zijn burgemeester A.A.M. Brok, wethouder H. van den Broek, bestuursleden van de stichting, leden van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Sneek en enkele betrokken ambtenaren van de gemeente Sneek.

De nieuwe stichting zal te zijner tijd met het culturele programma voor de Martinikerk naar buiten treden.
Provincie:
Tag(s):