maandag, 10. juli 2006 - 16:26

Cursus 'Psychiatrie in de familie'

Hoogezand

In september 2006 start in het gemeentehuis van Hoogezand, de cursus ‘Psychiatrie in de familie’. De cursus is bedoeld voor naastbetrokkenen (familieleden, mantelzorgers, etc.) van mensen met een psychiatrische problematiek. De deelnemers krijgen informatie over ziektebeelden en leren anders om te gaan met het gedrag van hun familielid of partner.

Veel naastbetrokkenen voelen zich machteloos in het contact met degene met een psychiatrische pro-blematiek. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de overbelasting, angst, soms ook conflicten en eenzaamheid, die dit met zich meebrengt.

Mensen die zichzelf hierin herkennen kunnen baat hebben bij de cursus "Psychiatrie in de familie; psycho-educatieve cursus voor naastbetrokkenen".

In de cursus komen thema’s aan de orde als psychiatrische problemen en het effect op de omgeving, overbelasting, communicatie en grenzen stellen, zorgrol, oplopende emoties en noodplan, sociale steun, omgaan met de hulpverlening. Het is géén therapiegroep!

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en één vervolgbijeenkomst vanaf donderdag 21 september. Tijd 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Hoogezand. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 4 september. Met alle deelnemers wordt op 6 of 7 september een kennismakingsgesprek gehouden bij het Steunpunt Mantelzorg in Hoogezand.

De cursus is een activiteit van het samenwerkingsverband "Mantelzorg een GGZ"van Steunpunt Mantelzorg Hoogezand-Sappemeer, Thuiszorg Groningen, GGZ Groningen, Familievereniging GGZ Groningen.
Provincie:
Tag(s):