vrijdag, 3. maart 2006 - 17:14

D66 Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya brengt werkbezoek aan de Turkse vereniging ANADOLU

Gouda

Op vrijdag 3 maart bracht het Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya samen met Daphne Bergman, fractievoorzitter D66-Gouda en de D66-leden Elma de Ronde en Christine Valk een werkbezoek aan de vrouwen van de Turkse vereniging Anadolu. Het thema van het werkbezoek was de sociaal-economische zelfstandigheid van de vrouw. Maar ook onderwijs en opvoeding, onderwerpen die veel vrouwen na aan het hart liggen, kwamen aan de orde.

Met het verwerven van economisch zelfstandigheid zijn vrouwen in staat ook andere obstakels te doorbreken. Vrouwen moeten in alle vrijheid hun eigen keuzen kunnen maken. Een keuze voor een carrière of om huisvrouw te zijn maakt daarbij geen verschil. Maar zolang de basisvoorzieningen niet goed geregeld zijn, kunnen vrouwen niet in alle vrijheid kiezen. De vaste structuren op de arbeidsmarkt moeten veranderen: de werktijden spelen zich nog steeds af tussen 9 en 5. De dienstverlenende instanties zijn om zichzelf heen georganiseerd maar niet om de ouders en kinderen. Op een vrijdagmiddag kun je vrijwel nergens meer terecht. De politiek resp. overheid moet deze zaken veranderen. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de overheid. Vrouwen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten kansen benutten, maar hoeven niet te accepteren dat ze niet gelijkwaardig worden behandeld. Gelijke kansen moet je opeisen.

Fatma Koser Kaya is sinds 8 september 2004 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. In de Kamer houdt mevrouw Koser-Kaya zich onder meer bezig met volksgezondheid, welzijn en sport en met sociale zaken. Fatma Koser Kaya werd geboren op 20 februari 1968 in Çarşamba, Turkije. Op 6-jarige leeftijd verhuisde Fatma met haar moeder en broers en zussen naar Nederland. Na de middelbare school gaat zij rechten studeren aan de Katholieke Universiteit Brabant. Na haar rechtenstudie heeft Fatma Koser Kaya aan het Max Planck Instituut te Freiburg onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een permanent internationaal straftribunaal. Tevens heeft zij meegewerkt aan een handboek mensenrechten, het zgn. "Human Rights Reference Handbook".

Sinds januari 1997 is zij als procesjurist werkzaam bij de FNV. Als procesjuris is Fatma Koser Kaya vooral werkzaam geweest op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en internationaal privaatrecht. In 2004 is zij tevens beëdigd als kantonrechterplaatsvervanger in Gouda, maar vanwege haar Kamerlidmaatschap inactief in deze functie.
Koser Kaya wil zich graag inzetten voor arbeid, zorg en vrijheid. In haar werkzaamheden staat de sociaal-economische ontwikkeling van de mens en met name van de vrouw centraal.
Provincie:
Tag(s):