zaterdag, 23. september 2006 - 14:06

Dag van de zorg

Achttien burgemeesters, wethouders en raadslieden in midden Gelderland brengen op 26 september a.s. een bezoek aan thuiszorgcliënten in hun eigen gemeente.Zij kunnen zo rechtstreeks van hun eigen burgers horen hoe zorgverlening verloopt en wat voor de cliënten zelf erg belangrijk is. De bezoeken vinden plaats in het kader van de dag van de Thuiszorg.

Op dit moment zijn gemeenten zeer druk met de voorbereidingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die op 1 januari 2007 in werking treedt. De Stichting Thuiszorg Midden Gelderland biedt bestuurders op 26 september a.s. daarom de gelegenheid rechtstreeks in contact te komen met cliënten die van thuiszorg afhankelijk zijn. Zij krijgen zo de gelegenheid te zien en te horen wat thuiszorg voor veel inwoners van het werkgebied betekent.

De bestuurders en raadslieden brengen een bezoek aan één van de burgers op het moment dat zij ondersteuning ontvangen van een medewerker van de Thuiszorg Midden Gelderland. Eén raadslid en één wethouder brengen een bezoek aan consultatiebureaus in het kader van de jeugdgezondheidszorg.

De bezoeken vinden plaats in de plaatsen Arnhem, Buren, Doesburg, Montferland, Neder Betuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar. In Duiven vindt het bezoek plaats op 27 september 2006.
De thuiszorg is sterk is beweging. Organisaties zijn momenteel druk bezig zich aan recente veranderingen aan te passen en zich op komende veranderingen voor te bereiden. Dit vraagt het nodige begrip van zowel medewerkers als cliënten. Om die reden wordt 26 september ook benut om zowel cliënten als medewerkers in het zonnetje te zetten.

De Dag van de Thuiszorg bestaat sinds 1990 en vindt op de vierde dinsdag van september plaats. Een week na Prinsjesdag is immers duidelijk hoe de zorg in het algemeen en de thuiszorg in het bijzonder er in het komende jaar voor zal staan.
Provincie:
Tag(s):