vrijdag, 20. januari 2006 - 9:05

Dales en Liemburg zitten op één lijn

Burgemeester Johanneke Liemburg van Littenseradiel en korpsbeheerder Geert Dales van de Regiopolitie Fryslân hebben op donderdag 19 januari 2006 met elkaar gesproken over het gebruik van de Friese taal door de politie in Fryslân.

Tijdens dit gesprek is duidelijk geworden dat de correspondentie van burgemeester Liemburg met de korpsbeheerder over het taalbeleid van de politie naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld niet de oorzaak was van de recente publiciteit rond dit onderwerp. Liemburg en Dales betreuren het dat door die publiciteit de indruk is gewekt dat er een meningsverschil zou bestaan. De onenigheid hierover tussen beiden is uit de wereld.

Met genoegen hebben burgemeester Liemburg en korpsbeheerder Dales vastgesteld dat zij het erover eens zijn, dat de Friese politie actief bevordert dat medewerkers die vanwege hun functie in contact staan met de bevolking de Friese taal in ieder geval verstaan. Zij vinden dat de korpsleiding de passieve en actieve beheersing van het Fries sterk moet aanmoedigen en politiemedewerkers moet ondersteunen bij de verwerving van kennis van de Friese taal. De korpsbeheerder zal het beleid op dit gebied na overleg met de korpsleiding in het Regionaal College ter discussie stellen.

Nu al is de situatie dat veel Friese politieagenten de Friese taal machtig zijn en ook actief gebruiken. In de dagelijkse praktijk doen zich dan ook nagenoeg geen problemen voor. Mocht zich toch een probleem aandienen dan mag van de politie verwacht worden dat zij waar mogelijk de burger tegemoet komt. Anderzijds mag van er van de burger begrip verwacht worden voor omstandigheden waarin een praktische oplossing van een eventueel taalprobleem gevraagd wordt om de communicatie niet te verstoren.
Provincie:
Tag(s):