woensdag, 20. september 2006 - 22:40

Daling vangst muskusratten

Regio

In Limburg zijn in 2005 minder muskusratten gevangen dan in 2004. In totaal werden in 2005 3668 muskusratten gevangen. Dit is een daling van bijna 13 procent t.o.v. een jaar eerder, zo meldt het Waterschap Roer en Overmaas.

Om de instroom van muskus- en beverratten vanuit Duitsland te beperken is het Waterschap een samenwerkingsverband aangegaan met de Duitse buren. De bestrijding van de exoten, want dat zijn muskusratten, heeft alles te maken met veiligheid. De dieren graven kades en dijken kapot.

De beesten komen van oorsprong uit Noord-Amerika en werden ooit naar Europa gehaald en vermeerderden zich explosief. Ook al omdat de muskusratten geen natuurlijke vijanden hebben. Daarom blijft vooralsnog bestrijding van deze exoten noodzakelijk.

Overigens het Waterschap Roer en Overmaas wacht de resultaten van landelijk onderzoek af dat zich richt op de gevolgen van de graverij, de samenhang tussen de ontwikkeling van de populatie muskusratten en veiligheidsrisico´s en de (economische) schade van graverij en vraat. Ook vindt onderzoek plaats naar alternatieve bestrijdingsstrategieën, preventieve maatregelen, vangmethoden en de organisatie van de bestrijding. Bestrijding blijft uitgangspunt totdat de resultaten van het onderzoek en andere inzichten aanleiding geven tot wijziging van het beleid.
Provincie:
Tag(s):