maandag, 19. juni 2006 - 10:11

Daling WW-uitkeringen door sterkere economie

Amsterdam

Eind maart 2006 werden 304.000 WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 36.000 minder dan eind maart 2005. Het aantal uitkeringen is bij mannen twee keer zo sterk gedaald als bij de vrouwen. Dankzij de aantrekkende economie is het aantal banen tussen maart 2005 en maart 2006 met 1% toegenomen. Het aantal openstaande vacatures nam met 20% toe. Het aantal WW-uitkeringen daalde in die periode met 11 procent.

De afname van het aantal uitkeringen is het grootst onder de 25- tot 44-jarigen. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. In maart 2006 ontvingen 128.000 personen in deze leeftijdsklasse een WW-uitkering, tegen 162.000 personen een jaar eerder. In de categorie jonger dan 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met 7.000 tot 13.000.

Ouderen lijken niet te profiteren van de economische groei. Het aantal mannen van 45 jaar en ouder met een WW-uitkering is eind maart 2006 nauwelijks lager dan een jaar eerder. Het aantal vrouwen (45-plus) met een WW-uitkering is eind maart 2006 zelfs 5.000 hoger dan eind maart 2005.

In alle provincies daalde het aantal WW-uitkeringen. In Utrecht is met 16% de daling van het aantal WW-uitkeringen het grootst. In Zeeland bleef de daling beperkt tot 4 procent. Daar kregen meer vrouwen een uitkering.

Mannen in het westen van het land, profiteerden het meest van de economische opleving. In deze groep daalde het aantal uitkeringen met gemiddeld 13 procent. Alleen in Zeeland is het beeld afwijkend. Daar daalde het aantal uitkeringen met 9 procent.

Bij vrouwen is het aantal WW-uitkeringen in het noorden en westen sneller afgenomen dan in het zuiden en oosten. In de provincies Groningen en Utrecht daalde het aantal vrouwen met een WW-uitkeringen met maar liefst 15 procent.
Categorie:
Tag(s):