dinsdag, 12. december 2006 - 19:52

De Groene Marken goed voor 45 nieuwe woningen

Hoogeveen

De gemeente Hoogveen en Credo Integrale Planontwikkeling in Oosterbeek gaan samenwerken om het gebied tussen de Coevorderstraatweg en de A37 te ontwikkelen tot een hoogwaardige woonlocatie. Er komen 45 grote, vrije sectorkavels. Het plangebied omvat 11,4 hecatere landbouwgrond – eigendom van Credo – en de slooplocatie van het voormalige woonwagenkamp Noordscheschut, dat in het bezit van de gemeente is.

De plek op het voormalige woonwagenkamp waar vroeger onder meer auto’s werden gesloopt is vervuild. Met de ontwikkeling van het gebied kan een maatschappelijk probleem met betrekking tot de sanering worden opgelost en ontstaat een uniek woonmilieu in een groene landschappelijke setting. Het onderzoek naar de mate vervuiling is klaar. De bodemsanering zal onder de vlag van de provincie worden uitgevoerd.

Wethouder Wietze van der Zwaag van Hoogeveen heeft maandag de intentieovereenkomst met projectontwikkelaar Credo ondertekend. Voor de locatie is de naam De Groene Marken gekozen. Het woonplan past in de Structuurvisie 2015-2030. De gemeenteraad heeft deze visie twee jaar geleden vastgesteld.

De gemeente en Credo zullen samen met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere deskundigen het plan ontwikkelen. Wonen in het groen, landschapsbouw aansluitend op cultuurhistorie van regio, verkaveling met open karakter, coulissen en hagen, volwassen bomen van wisselende hoogte, substantieel deel water in plan, zijn de begrippen die van toepassing zijn op dit plan.

De kavels worden ongeveer tweeduizend vierkante meter en de inhoud van de woningen zo’n duizend kubieke meter. Er kunnen maximaal twee bijgebouwen worden neergezet. Het ligt in de bedoeling om de kavels bouw- en woonrijp aan te bieden. Kopers kunnen met een eigen architect zelf bouwen. Een beeldkwaliteitsplan waarborgt weliswaar een bepaalde eenheid in het gebied, maar toch is het streven om de architectuur zoveel mogelijk vrij te laten.

Om woningbouw in het gebied mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In het gunstigste geval kan in de tweede helft van 2008 de verkoop van de kavels beginnen.
Provincie:
Tag(s):