donderdag, 12. oktober 2006 - 9:35

De lijnen veranderen, de verkeersregels niet

Groningen

Met de campagne ‘De lijnen op de weg veranderen, de verkeersregels niet’ vragen de drie noordelijke provincies aandacht voor de nieuwe belijning op de weg. Deze nieuwe lijnen vertellen automobilisten op wat voor soort weg ze rijden en wat ze op die weg kunnen verwachten. De lijnen geven niet aan wat de maximum snelheid is. Daarvoor zijn weggebruikers nog steeds aangewezen op de verkeersborden.

Om weggebruikers te attenderen op de nieuwe markering verspreidt de provincie de folder ‘De lijnen op de weg veranderen, de verkeersregels niet’. Deze folders zijn binnenkort verkrijgbaar bij gemeenten, rijschoolhouders, politie en bibliotheken of worden uitgedeeld tijdens acties.

Op doorgaande wegen die bedoeld zijn om vlot en veilig van A naar B te rijden, komen tussen beide rijstroken twee witte lijnen. Als deze twee witte lijnen niet onderbroken zijn is het verboden om in te halen. Bij onderbroken lijnen is inhalen wel toegestaan. Op autowegen zonder middenberm worden de dubbele witte lijnen opgevuld met een groene kleur. Het verschil tussen een gewone doorgaande weg buiten de bebouwde kom en een autoweg is met deze groene streep in het midden veel duidelijker.

Aan de nieuwe lijnen kunnen weggebruikers ook aflezen of er op een weg in- en uitritten en kruispunten voorkomen. Deze wegen zijn aan de zijkant van de weg voorzien van onderbroken lijnen. De onderbroken lijnen vertellen weggebruikers dat zij rekening moet houden met andere weggebruikers die afremmen of afslaan en met weggebruikers die de weg komen oprijden.

Een weg door het buitengebied kan een weggebruiker herkennen door het volledig ontbreken van lijnen op de as van de weg. Gemotoriseerd verkeer deelt in deze gebieden meestal de weg met fietsers, landbouwtrekkers en ander langzaam verkeer. Ook kunnen weggebruikers op deze wegen auto’s tegenkomen die plotseling stilstaan om mensen in- en uit te laten stappen.

Om kosten en overlast voor weggebruikers te beperken, brengen de meeste wegbeheerders de nieuwe markering aan op het moment dat de weg toe is aan een onderhoudsbeurt. Zo zal de komende jaren de oude markering voor nieuwe worden vervangen. In de tussentijd kunnen weggebruikers nog zowel oude als de nieuwe wegmarkering aantreffen.
Provincie:
Tag(s):