woensdag, 8. november 2006 - 11:28

De Marne klaar voor de Wmo

De Marne

De gemeente De Marne is goed voorbereid op één van de grootste beleidswijzigingen op het gebied van welzijn, zorg en dienstverlening van de afgelopen jaren. Als één van de eerste gemeenten in onze provincie wordt nu een vierjaren Beleidsnota gepresenteerd aan de gemeenteraad voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning(WMO). De gemeenteraad stelt deze beleidsnota vast op 21 november.

Met de nieuwe wet, die ingaat op 1 januari 2007, krijgt de gemeente een forse uitbreiding van het takenpakket op het gebied van de zorg. Vanaf 1 januari moeten inwoners die huishoudelijke hulp krijgen van thuiszorginstellingen voor deze voorzieningen bij de gemeente aankloppen.

De gemeente sluit dan, op basis van een aanbesteding, contracten met thuiszorgorganisaties. De bestaande klanten worden door het Zorgkantoor Groningen aan de gemeenten overgedragen. Daarnaast krijgt de gemeente op het gebied van coördinatie van vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning ook nieuwe taken.

Naast deze nieuwe taken zijn dan ook de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten in de nieuwe Wmo ondergebracht.
Provincie:
Tag(s):