donderdag, 22. juni 2006 - 9:45

De nieuwe burgemeester, een boegbeeld en netwerker

Nijmegen

Dinsdagavond heeft de Nijmeegse gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Nijmegen vastgesteld. Volgende week verschijnt de vacaturetekst in de Staatscourant. De Commissaris van de Koningin, de heer Cornielje, was te spreken over de heldere keuzes die de gemeenteraad heeft gemaakt.

Een netwerker en verbinder, zo kan de nieuwe burgemeester in het kort getypeerd worden. En niet onbelangrijk: de politieke kleur van de nieuwe burgemeester speelt geen rol bij de sollicitatieprocedure.

De fracties gaven aan dat de burgemeester een warm persoon moet zijn, krachtdadig, vertrouwwekkend, liberaal, respectvol, betrokken, sociaal en hij of zij moet het vermogen hebben om Nijmegen op de kaart te zetten. Een boegbeeld, maar geen meeloper, aldus de heer Cornielje, verwijzend naar de Nijmeegse Vierdaagse.

De heer Cornielje maakt na het binnenkomen van de sollicitatiebrieven een eerste selectie: voldoet de kandidaat aan de gestelde eisen die bij het ambt van burgemeester horen en past hij of zij in het door de raad vastgestelde profiel? De ingestelde vertrouwenscommissie gaat vervolgens in gesprek met de kandidaten en geeft daarna advies aan de gemeenteraad, aan de Commissaris van de Koningin en aan de Minister.

De vertrouwenscommissie streeft unanimiteit na in hun advisering. In een besloten raadsvergadering in het najaar bepaalt de gemeenteraad of hij het advies van de vertrouwenscommissie overneemt.
Provincie:
Tag(s):