maandag, 4. december 2006 - 13:55

De Tjongerschans start met 48-uurs bloedglucosemeting

Heerenveen

Sinds juni 2006 is het voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) mogelijk om in het ziekenhuis De Tjongerschans de bloedglucosewaarden gedurende 48-uur te registreren.

Suikerziekte is een ingrijpende ziekte. Er is vaak veel inzet voor nodig van de mensen om hun bloedglucosewaarden goed op peil te houden. Ondanks het gebruik van nieuwe soorten insuline, intensieve zelfcontrole en zelfregulatie kan het zijn dat de bloedglucosewaarden sterk blijven schommelen met diverse lichamelijke klachten als gevolg. De 48-uurs bloedglucosemeting kan uitkomst bieden wanneer de huidige behandeling niet leidt tot een optimale regulatie.

De 48-uurs bloedglucosemeter wordt door de diabetesverpleegkundige aangekoppeld. Dat wil zeggen dat een sensor in de buik van de patiënt net onder de huid wordt aangebracht. De sensor is verbonden met een pompje. Dit pompje wordt op de buik in een draagtasje gedurende 48-uur gedragen. Na het aankoppelen van het systeem verlaat de cliënt het ziekenhuis en houdt 48 uur een dagboek bij. Daarin noteert hij/zij de bezigheden, het eten en de insulinedosering. Ondanks de 48 uur bloedglucosemeting blijft eigen bloedglucosemeting noodzakelijk.

Na 48-uur wordt de cliënt op de polikliniek diabeteszorg afgekoppeld van de pomp en wordt het dagboek ingeleverd. Aan de hand van de uitslag van de 48-uurs bloedglucosemeting en het dagboek wordt bekeken of de behandeling bijgesteld moet worden. Ongeveer veertien dagen na het dragen van de 48-uurs bloedglucosemeter worden de uitslagen besproken met de cliënt op de polikliniek diabeteszorg met de behandelende internist en diabetesverpleegkundige.

Aan de hand van de gedetailleerde metingen door de 48-uurs bloedglucosemeting en het bijgehouden dagboek is het mogelijk om meer inzicht in de bloedglucoseregulatie te krijgen bij mensen met diabetes.
Provincie:
Tag(s):