zaterdag, 18. november 2006 - 11:04

De Uithof wordt Science Park

Utrecht

De provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht ondertekenen op maandag 20 november 2006 het convenant Science Park Utrecht. Het Science Park Utrecht, de nieuwe naam voor De Uithof, moet uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

Op het Science Park moet het voor iedere gebruiker (student, onderzoeker, medewerker en ondernemer) duidelijk zijn waar men terecht kan met vragen over ondernemerschap, innovatie en bedrijfshuisvesting. Het park biedt bovendien ruimte aan kennisintensieve ondernemingen.
Provincie:
Tag(s):