zaterdag, 9. december 2006 - 21:55

De Wolden hoopt op steun van de provincie

Zuidwolde

Tijdens het werkbezoek van de Commissaris der Koningin de heer Ter Beek aan gemeente De Wolden afgelopen vrijdag heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie en de N48 onder de aandacht gebracht.

In de Toekomstvisie “Actief en betrokken� staat beschreven wat voor soort gemeente De Wolden in 2020 wil zijn. Bij het toelichten van deze ambitieuze visie stond de raad onder andere stil bij de ‘rood voor rood’ regeling. Deze biedt meer mogelijkheden voor nieuwe economische activiteiten in het buitengebied in verband met vrijkomende agrarische gebouwen.

Maar ook is gesproken over het belang van Toerisme en Recreatie en de bedrijventerreinen in de gemeente. Het is belangrijk dat eigen ondernemers voldoende mogelijkheden hebben om te groeien.

Bij het opstellen van de Toekomstvisie in 2005, heeft het gemeentebestuur deskundigen, inwoners, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties geraadpleegd.

Het realiseren van een bereikbare en veilige N 48 vraagt een aanzienlijke investering. In het gemeentelijke boekje “Zuidwolde veilig bereikbaar�(december 2006) wordt hier nader op ingegaan. Dit boekje heeft de vice-voorzitter van de raad, dhr. J. van ’t Zand, overhandigd aan Commissaris Ter Beek.

De gemeenteraad hoopt dat de gemeente bij het uitwerken van deze visie maar ook bij het aanpassen van de verkeersstructuur in en om Zuidwolde op steun kan rekenen van de provincie.
Provincie:
Tag(s):