woensdag, 1. februari 2006 - 8:25

De Zwartenhoekse Zeesluis

Middelburg

In de publieksruimte van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) staan tot en met vrijdag 24 februari twee erfgoedpresentaties opgesteld. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden de fototentoonstelling 'De Zwartenhoekse Zeesluis: van vergeten relict tot rijksmonument' en de informatieve tentoon-stelling 'Verdronken Dorpen in Zeeland' gratis bezichtigen in gebouw De Burg, Groenmarkt 13 in Middelburg.

De tentoonstelling 'De Zwartenhoekse Zeesluis: van vergeten relict tot rijksmonument' is gericht op een bijzondere en zeldzame zeesluis bij Westdorpe, Zeeuws-Vlaanderen. De sluis ligt verscholen in het landschap, verkeerde in bouwvallige staat en is dankzij de niet aflatende inspanningen van een lokale werkgroep weer onder de aandacht gebracht.

De inspanningen van de werkgroep heeft geresulteerd in de instelling van een projectgroep waarin de diverse betrokken partijen (waaronder Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Waterschap, Rijkswaterstaat, gemeente Terneuzen en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) de krachten bundelen om het behoud van de sluis te verzekeren.

De SCEZ heeft de aanvraag voor de status van rijksmonument begeleid en eind 2005 is de sluis door de staatssecretaris aangewezen als rijksmonument. Deze aanwijzing onderstreept het nationale belang van de sluis en zal het ook makkelijker maken de noodzakelijke fondsen bij elkaar te krijgen om de sluis te consolideren en voor het nageslacht te behouden.
Initiatiefnemer en contactpersoon van de expositie is de heer Maurice Kindt, voorzitter van de werkgroep Behoud de Zwartenhoekse Zeesluis, telefoon 0115-452043.

De tentoonstelling 'Verdronken Dorpen in Zeeland' biedt op overzichtelijke wijze informatie over de minstens 117 verdronken dorpen op Zeeuws grondgebied. Voor meer informatie over het SCEZ-project 'Verdronken dorpen in Zeeland', kijk op www.scez.nl of neem contact op met Leo Adriaanse, projectleider, telefoon 0118-670889, e-mail lcm.adriaanse@scez.nl
Provincie:
Tag(s):