dinsdag, 18. juli 2006 - 21:35

'Deal!' per ballon de lucht in

Nijmegen

Maandag hebben ruim 140 kinderen tijdens een activiteitendag van hun Buitenschoolse Opvang een ballon opgelaten voor een ballonnenwedstrijd. Hiermee is tegelijkertijd de actie ‘Ruilen voor Masaya? Deal!’ van start gegaan. Deze ruilactie is georganiseerd door de Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya.

Met de opbrengst wordt voorlichting over aids gegeven aan jongeren in Masaya, de zusterstad van Nijmegen in Nicaragua.

Een aantal Nijmegenaren, zoals een scholiere, kapper en restauranthoudster, heeft een vogeltje van traditioneel houtsnijwerk uit Nicaragua, gekregen waarmee ze de actie gaan beginnen. Dit vogeltje proberen zij te ruilen voor iets dat waardevoller is. Deze keten van ruilen gaat zo door totdat ze een zo waardevol mogelijk voorwerp hebben gekregen.

Nijmegenaren kunnen zelf aan deze actie meedoen door te ruilen met de deelnemers. Via een weblog, die de deelnemers zelf bijhouden, is te volgen wat er allemaal geruild is. Ook kunnen mensen via deze site een ruil aan de deelnemers aanbieden. De site is te bereiken via www.ssnm.nl. Het laatste voorwerp wordt aan het einde van de actie in het najaar geveild. De opbrengst van de veiling gaat naar het aids-voorlichtingproject in Masaya.

Met het ruilvirus in Nijmegen wordt tegelijkertijd verwezen naar het aids-virus dat in Nicaragua een steeds groter probleem vormt. Het aantal HIV- en aids-gevallen in Nicaragua is de laatste jaren erg gestegen en de kennis over dit probleem is erg laag onder de bevolking. In 2005 hebben twee Nijmeegse geneeskundestudenten een enquête gehouden onder jongeren in Masaya. Hieruit bleek dat hun kennisniveau ver beneden peil is.

Ook in Nederland neemt het aantal HIV-besmettingen en soa nog steeds toe. De Nijmeegse situatie wijkt daarbij niet veel af van het landelijke beeld. Wel laten steeds meer mensen zich testen, en is ook het aantal gevallen beter geregistreerd. De SSNM gaat door middel van publiciteit ook onder jongeren in Nijmegen aandacht vragen voor dit probleem. Hierbij wordt ze geholpen door SOAAN, Stichting Ondersteuning Aids Activiteiten Nijmegen e.o.
Provincie:
Tag(s):