vrijdag, 27. oktober 2006 - 8:58

Debat met politici over bedrijventerrein Beekbergen

Apeldoorn

Milieudefensie organiseert samen met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn en de Gelderse Milieufederatie
op dinsdag 31 oktober in Apeldoorn een debat tussen burgers en gemeentelijke politici over de aanleg van het regionale bedrijventerrein Beekbergen in Apeldoorn.

Tijdens het debat worden de resultaten gepresenteerd van de enquête die onlangs bij alle huishoudens in Apeldoorn is bezorgd.

Dit najaar besluit de gemeenteraad van Apeldoorn over de aanleg van het regionale bedrijventerrein Beekbergen in het landelijke gebied ten zuiden van de A1. Milieudefensie, de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) en de Gelderse Milieufederatie zijn tegen de aanleg van
dit 150 hectare grote bedrijventerrein omdat op bestaande
bedrijventerreinen nog voldoende ruimte is. Dit bleek ook uit het onlangs gepresenteerde onderzoek ‘Een nieuw beleid voor
bedrijventerreinen in de stedendriehoek’ van STOGO-onderzoek+advies.
Het debat vindt plaats op dinsdag 31 oktober, 20.00 – 22.30 uur in Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101 in Apeldoorn.
Toegang: Gratis.

Tijdens het debat licht STOGO-onderzoeker Han Olden de resulaten van zijn onderzoek naar nut en noodzaak van het bedrijventterein toe. Hoogleraar ecologie Henk Siepel gaat in op de onwenselijke gevolgen van de aanleg van het bedrijventerrein op natuur en landschap. Edwin
Kuipers, bewoner van De Maten, spreekt over de kwalijke gevolgen van het bedrijventerrein voor omwonenden.
Provincie:
Tag(s):