woensdag, 19. juli 2006 - 9:45

Deel Kanaaldijk na bouwvak 4 maanden dicht

Helmond

De Kanaaldijk in Helmond ondergaat een ingrijpende reconstructie die zorgt voor een betere doorstroming en een grotere verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden bestaan uit het vervangen van slecht wegdek, aanleg van een fietspad, het plaatsen van nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten en mooie nieuwe straatverlichting én het aanbrengen van een aansluiting op de toekomstige Suytkadebrug.

De diverse werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd om de overlast te beperken tot één aangesloten periode. Tijdens het werk - dat op 14 augustus begint en medio december klaar is- zijn beide rijbanen op het wegvak vanaf de kruising Sluis 8/Vossenbeemd tot aan de Julianabrug voor het doorgaande verkeer afgesloten. Er worden omleidingroutes ingesteld.
Provincie:
Tag(s):