woensdag, 9. augustus 2006 - 8:27

Deel Nijmeegs archief toegankelijk voor internetters

Nijmegen

Op de website van het Regionaal Archief Nijmegen (www.nijmegen.nl/hetarchief) kan de digitale bezoeker de toegangen van een groot aantal historische archieven uit Nijmegen en omgeving online raadplegen. Het gaat om vele tienduizenden beschrijvingen van archiefstukken van bijvoorbeeld gemeenten, kerkgenootschappen, scholen, bedrijven, sportverenigingen en families vanaf de 12e eeuw.

Heeft het Regionaal Archief Nijmegen archiefstukken over de sloop van de Valkhofburcht in 1796 of de eerste Wandelvierdaagse in 1909? Of over de opening van de Waalbrug in 1936, de "Grootste Nijmegenaar" Titus Brandsma of het neerstorten van een Britse bommenwerper in Beuningen in 1943? Met één klik op de knop is het nu uit te zoeken.

Voorheen moest de klant in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen zijn weg proberen te vinden in verschillende archieftoegangen, variërend van handgeschreven fiches tot archiefinventarissen in boekvorm. Dit was vaak tijdrovend. Nu zijn op de website de toegangen volgens één helder stramien vormgegeven en 24 uur per dag te raadplegen via internet.

Iedereen met een internetverbinding kan de actuele archiefinformatie inzien en weet dus thuis al of het zinvol is om het Regionaal Archief Nijmegen te bezoeken.

Op dit moment zijn ongeveer 500 van de 1000 archieftoegangen via de website te raadplegen. Aan het digitaliseren van de resterende archieftoegangen wordt hard gewerkt.
Provincie:
Tag(s):