maandag, 29. mei 2006 - 13:54

Defensie geeft zonnepanelen cadeau

Coevorden

Het ministerie van Defensie, dat vier windmolenturbines wil plaatsen in Coevorden, stelt na realisatie van dit windpark, aan alle 28 basisscholen in de gemeente Coevorden een set zonnepanelen beschikbaar. In totaal is hiermee een bedrag van ongeveer 112.000 euro gemoeid. Het ministerie van Defensie geeft met deze actie invulling aan de in 2001 uitgesproken wens van de gemeenteraad om de bevolking van Coevorden, naast de mogelijke lasten van een windpark ook mee te laten profiteren van de lusten.

Nu de realisering van het windpark dichterbij komt, hebben de gemeente Coevorden en het Ministerie van Defensie overeenstemming bereikt over het project voor alle basisscholen, waarin de opwekking van duurzame energie centraal staat. Het windmolenpark komt mogelijk op en nabij het voormalige NAVO- terrein in Coevorden.
Provincie:
Tag(s):