woensdag, 27. september 2006 - 18:01

Defensie op weg naar Kerkrade

Den Haag

Het Centraal Betaalkantoor Defensie (CBD) start in 2008 met
honderdtwintig functies in Kerkrade. Dit is de invulling van het besluit dat staatssecretaris Cees van der Knaap in juni van dit jaar bekend maakte. Op de huidige betaalkantoorlocaties blijven tot 2012 steunpunten bestaan.

Verdergaande digitalisering van de processen maakt dat het steeds minder noodzakelijk is om dicht bij de klant te zitten. De organisatie van het CBD zal vanaf januari 2008 bestaan uit het CBD Kerkrade en steunpunten in Den Haag, Den Helder, Emmen, Utrecht en Woensdrecht. Op dit moment wordt onderzocht of de Defensie Fiscale -en Douane Eenheid meeverhuist naar Limburg, achterblijft als steunpunt in Den Haag of wordt ondergebracht bij de Defensie Materieel Organisatie.

De verplaatsing naar Kerkrade hangt nauw samen met de invoering van het nieuwe bedrijfsvoeringsysteem van Defensie. Randvoorwaarde voor de start van CBD in Kerkrade is de invoering van de eerste fase van dit systeem, het financiële administratiesysteem. De verwachting is dat het gehele systeem in 2012 is ingevoerd. Daarna zal een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van de steunpunten overgaan naar CBD Kerkrade.
Provincie:
Tag(s):