donderdag, 9. november 2006 - 23:00

Defensie verkoopt bakerman KLu aan provincie Utrecht

Soesterberg

Staatssecretaris Cees van der Knaap, Commissaris van de Koningin Boele Staal en directeur Koet van Domeinen hebben vandaag op de vliegbasis Soesterberg een intentieovereenkomst gesloten over de verkoop van deze bakermat van de Koninklijke Luchtmacht aan de provincie Utrecht. Met de voorgenomen verkoop kan de herinrichting ervan daadwerkelijk van start gaan.

Vanwege bezuinigingen besloot Defensie in 2003 tot het afstoten van diverse terreinen, waaronder de vliegbasis Soesterberg. “Ik sta hier (…) niet uit weelde, en zelfs een beetje met pijn in het hart�, liet Van der Knaap zijn toehoorders al meteen aan het begin van zijn speech weten. Per slot van rekening ontkiemde de Koninklijke Luchtmacht in Soesterberg. En het kost moeite daar afstand van te doen. Maar de bewindsman realiseert zich terdege dat het voor de provincie Utrecht een buitenkansje is. “In een prachtige omgeving komt een groot gebied vrij.�

Defensie houdt nog twee terreinen aan: Camp New Amsterdam en een nog nader te bepalen gebied rond de hangars in het ‘museumkwartier’. Daar krijgt het nationaal defensiemuseum, een fusie van het luchtvaartmuseum en het legermuseum te Delft, een plek.

Met het in 2008 beëindigen van de activiteiten van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis komt een einde aan bijna 100 jaar militaire luchtvaart in Soesterberg. Het monument op de vliegbasis zal echter blijven bestaan ter herinnering aan alle overleden luchtmachtmilitairen en de geschiedenis van de militaire luchtvaart.
Provincie:
Tag(s):