zaterdag, 17. juni 2006 - 11:06

Dekker stimuleert 'Wonen op de zaak'

Amsterdam

Minister Dekker (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer dat naast gemeenten ook woningcorporaties voorrang krijgen om vrijgekomen rijksgebouwen over te nemen. Tegelijk met deze brief biedt zij de handreiking 'Wonen op de zaak' aan die zij op 16 juni heeft gepresenteerd op een symposium met corporatiedirecteuren, beleggers en ontwikkelaars.

De maatschappelijke en financiële potentie van de transformatie van kantoren tot woningen is hoog. Het ombouwen van leegstaande kantoren naar woningen draagt bij aan het terugdringen van het woningtekort en de leegstand van kantoren.

Transformatie brengt de vastgoedmarkt meer in balans. Het komt daarnaast zeker ten goede aan veiligheid van binnensteden wanneer de leegstand hier vermindert. Door het sparen van gebouwen in de binnenstad blijft ook de culturele en emotionele betekenis voor de stad bewaard. De transformatie kan leiden tot een grote variëteit aan woningen, het draagt bij aan een besparing van bouwmaterialen en de ontwikkeltijd en de bouwtijd zijn korter.

De aanleiding voor het ontwikkelen van de handreiking is het gebrek aan praktische kennis over de regelgeving en de inmiddels gerealiseerde ombouwprojecten. Minister Dekker
stimuleert met deze handreiking de transformatie om zowel het woningtekort als de leegstand van kantoorpanden tegen te gaan. Ook de Tweede Kamer heeft eerder aangegeven
dat een dergelijke handreiking op zijn plaats zou zijn.
Provincie:
Tag(s):