donderdag, 3. augustus 2006 - 15:34

Delfzijl start met aanpak Waterpoort

Delfzijl

Na de bouwvakvakantie start de gemeente Delfzijl met een zogenaamd Old Wall-project dat de doorgang bij de grote Waterpoort extra accent moet geven. De bedoeling van het project is om één centrale oversteekplaats te maken naar de havenboulevard. Nu steken mensen vaak ook over bij de Damsterkade en onderaan de Keer Weer-brug.

In verband met de verkeersveiligheid is het beter hiervoor één centrale plek te creëren. Bovendien versterkt dit de verbinding tussen het centrum en de haven, zoals ook in het Masterplan is opgenomen.

Het project omvat drie elementen:
• Aan de zeezijde van de waterpoort wordt een ‘tribune’
gemetseld;
• De oversteekplaats krijgt een breed, artistiek zebrapad dat
tot aan de boulevard doorloopt;
• Aan de binnenzijde van de Waterpoort wordt het plein
vriendelijker voor voetgangers gemaakt door de
verkeersdrempels te verleggen.

Het project wordt medegefinancierd uit Europese gelden. Er wordt begonnen met de werkzaamheden aan de tribune en het plein voor de Waterpoort. Over de oversteek van het spoor, wordt nog overleg gepleegd met Pro Rail.
Provincie:
Tag(s):