woensdag, 30. augustus 2006 - 19:11

Deltaplan voor behoud molens

Den Haag

De provincie Zuid-Holland gaat alles op alles zetten om het beeld van de klassieke molen in het landschap te behouden. Dit wil ze bereiken door uitvoering van een Deltaplan voor molens. De provincie telt 240 molens, een kwart van alle molens in Nederland. Het grootste deel daarvan wordt door vrijwilligers beheerd.

Vanwege het grote toeristische en culturele belang van de molen voor Zuid-Holland en Nederland gaat de provincie haar subsidies voor molens vereenvoudigen. Om het de moleneigenaren makkelijker te maken krijgen zij voor de instandhouding van hun molen een budget voor zes jaar, waarvan jaarlijks een deel wordt uitgekeerd. Uit een inventarisatie blijkt dat er een restauratie achterstand is van ongeveer 20 miljoen euro. De provincie wil dit de komende zes jaar inlopen en maakt per direct 1,5 miljoen euro extra vrij uit haar reserves om de ergste achterstanden in molenonderhoud op te pakken. Zuid-Holland besteedt jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro aan onderhoud en restauratie van molens. Aan de rijksoverheid wordt gevraagd 5 miljoen euro bij te dragen.

‘Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid en vragen het Rijk dat ook te doen’, aldus Erik van Heijningen, gedeputeerde Cultuur en Toerisme. ‘Geschiedenis, natuur en vrije tijd vormen, met molens, een ijzersterke combinatie. De molen is een van de belangrijke symbolen van Holland. We kunnen dat niet laten verslonzen. Het Deltaplan is daarom hard nodig. In 2007, het Jaar van de Molen, moeten die wieken weer kunnen draaien.’
Provincie:
Tag(s):